تبلیغات
sargarme - از فرآیند صدور قبض برق خود خبر دارید؟

sargarme

مهر: شاید شما هم از آن دسته مشترکان وزارت نیرو باشید که وقتی به قبض برق منزلتان نگاه می‌کنید،‌ به سادگی نمی‌توانید سردرآورید که براساس چه عملیاتی، باید رقم درج شده در قبض را به خزانه واریز کنید.
اما تا به حال از خود پرسیده اید که صادرکنندگان این قبوض که نقش آفرینان اصلی فرآیند محاسبه قیمت برق هر مشترک هستند، براساس چه مکانیزمی قیمت برق منزل شما را محاسبه می‌کنند؟ چرتکه آن‌ها برای محاسبه این قیمت چیست؟ و یک قبض برای اینکه به درب منزل شما برسد، چه فرآیندی را باید طی کند؟
این روزها که لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس در حال بررسی و تصویب نهایی است، چگونگی محاسبه مبلغ قبض آب و برق، به یکی از دغدغه های اساسی مشتریان خدمات وزارت نیرو تبدیل شده است.
در این میان به جرات می توان گفت که "جدول تعرفه های برق، از جدول مندلیف هم سخت تر است"، مصداق همان جمله معروف پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت نهم که در خلال گلایه های خود از واقعی نبودن قیمت برق در کشور، بارها این گلایه را به گوش مسئولان و مردم رسانده است.
واقعیت این است که نحوه محاسبه قبض برق هر مشترک با مشترک دیگر یکی نیست، اگرچه ممکن است هر دو مصارف یکسانی داشته باشند، اما نوع کنتور محاسبه کننده میزان مصرف، منطقه ای که مشترک در آن زندگی می کند، میزان و چگونگی مصرف و آب و هوای منطقه، ممکن است فاصله معناداری میان رقم درج شده به عنوان "سهم پرداختی توسط مشترک" ایجاد کند.
به هرحال، از روزی که فروش برق در کشور آغاز شده است، صدور قبض برای مشترکان نیز به مرور و با شیوه های مختلف، رشد و تکامل یافت تا به شکل امروزی که متشکل از فاکتورهای متعدد چاپ شده بر روی آن است، برسد.
مکانیزم صدور قبض فرآیند ساده ای نیست. در این فرآیند، دو ورودی و یک خروجی وجود دارد. ورودی اول آن، تعرفه های برق است که توسط دولت و طبق فرمولهای خاص توانیر، تعیین می شود و ورودی بعدی، قرائت کنتور است.
این فرمولها که مصوبه قانونی دارد، پیچیدگی های خاصی دارد. به همین دلیل است که پیچیدگی تعرفه ها، مهمترین چالش پیش روی صنعت برق به شمار می رود؛ چراکه وزارت نیرو می باید برای رعایت این مصوبات ، جدول پیچیده ای را برای تعرفه های برق تدوین کند.
اما وجود این پیچیدگی ها دلیل بر بروز خطا در فرآیند صدور قبض ها و محاسبه اشتباه قیمت تمام شده برق برای مشترکان نیست. هر قبض قبل از صدور، چندین بار چک می شود و پس از حصول اطمینان از صحت اطلاعات مربوط به آن، اطلاعات در فایل های محاسباتی کامپیوترهای مخصوص قرار می گیرد و خطاگیری می شود. هر چند که احتمال بروزخطا در قرائت کنترها به علت خطای انسانی به صورت محدود وجود دارد ولیکن احتمال بروز خطا در پردازش اطلاعات به شدت پایین ودر حد صفر است.
خبرنگار مهر برای پرسش به سئوالات احتمالی که در این میان وجود دارد،‌ به سراغ یکی از شرکت‌هایی رفته است که کار صدور قبوض برق برای 5/3 میلیون مشترک تهرانی را به عهده دارد.
این شرکت بیش از 40 سال است که تاسیس شده و از اولین روزی که فرآیند قبض گیری در کشور انجام شده است، مشغول به فعالیت بوده است. در آن زمان تهران تنها 300 هزار مشترک برق داشت و اکنون این میزان، به 3 میلیون و 500 هزار مشترک رسیده است. در این میان برای مشترکان کل استان تهران و قم، روزانه بالغ بر 150 هزار قبض صادر می شود.
نکته قابل توجه این است که به دلیل پایین بودن قیمت تمام شده در ایران، هزینه صدور یک قبض برای یک مشترک کم مصرف، ممکن است بسیار بسیار بالاتر از رقمی باشد که آن مشترک باید به عنوان قیمت برق یارانه ای خود،‌ به دولت بپردازد. اینجاست که ضرورت واقعی شدن قیمتهای برق، بیش از پیش، ‌نمایان می شود.
در این میان وزارت نیرو برای صدور هر قبض برق، به طور متوسط 100 تومان به شرکتهای پیمانکار می‌پردازد که این رقم، بدون احتساب هزینه نیروی انسانی و قرائت کنتور است.
اما نکته حایز اهمیت این است که محاسبه یک قبض، جزئیات بسیاری دارد. حتی کبیسه بودن یک سال نیز می تواند بر روی نحوه محاسبه مصرف یک مشترک و صدور قبض برای آن، تاثیرگذار باشد.
این پیچیدگی از آن جهت وجود دارد که دولت برای ملاحظه حال مردم، تعرفه های مختلفی را در نظر گرفته است که بسته به نوع مناطق محروم و غیرمحروم، برخوردار و غیربرخوردار، با آب و هوای گرم و سرد و در فصول مختلف سال،متفاوت است.
به دلیل همین پیچیدگی ها همواره ابهاماتی در ذهن مردم نسبت به قیمت درج شده در قبض خود وجود دارد و چون یک مشترک نمی تواند به شیوه محاسبه به راحتی تسلط یابد، دچار شک و تردید می شود.
در ادامه "مهر" به تشریح نحوه محاسبه قیمت برق قبض یکی از مشترکان تهرانی پرداخته و جداول مربوط به شیوه محاسبه این رقم را نیز منتشر می کند. هر یک از مشترکان با پیاده سازی این روش به صورت تقریبی می توانند به قیمت درج شده در قبض خود دسترسی یابند.
گام اول در شیوه محاسبه یک قبض،‌ توجه به نوع کنتور آن مشترک است که ممکن است ساده یا چند تعرفه ای (اوج بار، میان باری، کم باری) باشد. پی بردن به این نکته از آیتم های درج شده در ستون دوم قبض برق میسر است.
نگاهی به قبض فوق نشانگر این است این قبض برای یک کنتور یک تعرفه ای صادر شده است. (تنها آیتم اوج بار) برای آن درنظر گرفته شده است.
البته یکی از منفعتهای نصب کنتورهای چندتعرفه برای مشترکان این است که قیمت برق آنها در سه مقطع زمانی روزانه، به صورت جداگانه محاسبه می شود و اگر مشترکی، مصارف خود را به ساعات غیراوج مصرف منتقل کند، به طور قطع باید مبلغ کمتری را نیز بپردازد.
براساس قبض این مشترک، کل مصرف این دوره 809 مگاوات است که به دلیل صدور قبض در تاریخ 19/7/88،‌ مصرف در دو دوره تابستان و پاییز صورت گرفته است، بنابراین باید مصارف هر دوره را به صورت جداگانه و با استناد به جدول خاص خود، محاسبه کرد.
بر اساس زمان قرائت کنتور این مشترک که در گوشه پایین سمت راست قبض درج شده است، 41 روز از دوره 60 روزه مصرف این مشترک در تابستان و 18 روز آن در پاییز بوده است. بنابراین تعرفه ها متفاوت است.
نحوه محاسبه مصرف تابستان= کل مصرف دوره * روزهای مصرف در تابستان، تقسیم بر کل روزهای دوره صدور قبض
میزان مصرف دوره تابستان این مشترک: kw562 = 59/41*809
نحوه محاسبه مصرف پاییز= کل مصرف دوره منهای مصرف تابستان
نحوه محاسبه مصرف پاییز این مشترک= Kw 247= 562- 809
برای تعیین پله مصرف یک مشترک در محاسبات قیمت برق باید ابتدا میزان متوسط مصرف برق یک مشترک را محاسبه کرد.
متوسط مصرف= مصرف یک مشترک * 30 تقسیم بر کل روزها
متوسط مصرف این مشترک: 411 = 59/ 30*809 ( * علامت ضرب و / علامت تقسیم است)
براساس جدول زیر که مربوط به مصارف غیرتابستان است، مشاهده می شود که مصرف این مشترک در تابستان، در پله (500-401) قرار می گیرد که عدد مربوط به آن در ستون میان باری،( 5/81644- ) است. این عدد را باید به 411 که متوسط مصرف این مشترک (C) است، تقسیم کرد.
مبلغ میان باری این مشترک در پاییز: 35035= 64/198 * 46/176
در مرحله بعد، برای به دست آوردن تعرفه برق این مشترک در ایام پاییز باید، عدد 64/198 را از عدد ستون آخر در آیتم میان باری پله مصرف این مشترک، کم کرد تا بتوان میزان دقیق نرخ برق را برای این مشترک در ایام پاییز به دست آورد.
مبلغ میان باری این مشترک در پاییز: 35035= 64/198 * 46/176

به گزارش مهر، براساس جدول زیر که مربوط به مصارف تابستان است، مشاهده می شود که مصرف این مشترک در 41 روز تابستان، در پله ( 450-376) قرار می گیرد. بنابراین بر اساس این جدول، عددی که در پله مذکور برای این مشترک در نظر گرفته می شود، ( 53/81644- )است. این عدد را طبق فرمول جدول،‌ باید بر 411 که متوسط مصرف یا همان C نشان داده شده در جدول است، تقسیم کرد.

در مرحله بعد، برای به دست آوردن تعرفه برق این مشترک در ایام تابستان باید، عدد 64/198 را از عدد ستون آخر در آیتم میان باری پله مصرف این مشترک، کم کرد تا بتوان میزان دقیق نرخ برق را برای این مشترک در ایام تابستان به دست آورد.

تعرفه برق این مشترک به ازای هر کیلووات ساعت:
1- 64/198 = 411/( 53/81644) ( علامت / نشانگر تقسیم است)
2- 46/176= 64/198 – 375

مشاهده رقم مذکور نشانگر این است که یک مشترک به جای پرداخت 773 ریال که بهای واقعی هر کیلووات ساعت برق است، تنها در حدود 176 ریال به دولت می پردازد.
بر این اساس، برای یافتن مبلغ میان بار تابستان برای مشترک مذکور باید میزان مصرف را در 45/176 که تعرفه برق این مشترک به ازای هر کیلووات ساعت است، ضرب کرد تا مبلغ پرداختی توسط این مشترک در تابستان به دست آید.
مبلغ پرداختی این مشترک در تابستان( به ریال): 99170= 562 * 46/176 (* علامت ضرب است)
حال برای به دست آوردن مبلغ کل پرداختی توسط این مشترک در این دوره از قرائت کنتور،‌ باید هر دو مبلغ به دست آمده در تابستان و غیرتابستان را با هم جمع کرد:
مبلغ میان باری کل دوره(تابستان و غیرتابستان): 134223= 99170+ 35035

البته این اعداد به دلیل اینکه براساس گردشده اعداد مندرج در جداول فوق محاسبه شده است، ممکن است درصدی خطا داشته باشد.
به عنوان مثال رقم مندرج در قبض این مشترک به عنوان مبلغ میان باری، 142888 است که در محاسبات خبرنگار مهر به صورت تقریبی، 134223 به دست آمده است. اما محاسبات دقیق ماشین حساب های تعرفه، این خطا را نخواهد داشت.
در همین حال، نکته ای که در قبض این مشترک به چشم می خورد، 280 کیلووات ساعتی است که مازاد بر الگو، مصرف شده است.
طبق مصوبه هیئت وزیران، مصارف بالاتر از الگو براساس جداول تعیین شده، مشمول جرایم می شود. این مشترک نیز از این مصوبه در امان نمانده است.
میزان عوارض= مبلغ میان بار کل دوره ضرب در 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده
میزان عوارض این مشترک: 69/4026= 3% * 134223
حال برای محاسبه جریمه عدم رعایت الگوی مصرف باید به پله جرایم، مراجعه کرد. این محاسبه فرمولی خاص دارد که شامل عدد جریمه مندرج در پله مربوط به مشترک تقسیم بر (متوسط مصرف ماهانه به توان دو) است.
جریمه عدم رعایت الگوی مصرف این مشترک براساس جدول مربوطه: 25/65= 2^(411)/ 11022011
مبلغ جریمه تابستان= جریمه تابستان* مصرف تابستان
مبلغ جریمه غیرتابستان= جریمه غیرتابستان* مصرف غیرتابستان
جریمه عدم رعایت الگوی مصرف= مبلغ جریمه تابستان+ مبلغ جریمه غیرتابستان

روش مذکور، تنها یکی از ده ها شیوه محاسبه نرخ برق مشترکان در مناطق مختلف کشور است که مشاهده می شود، پیچیدگی های خاصی دارد. بنابراین اگر نرخ برق واقعی شود، به طور قطع این پیچیدگی ها نیز وجود نخواهد داشت و مشترکان مصارف خود را کنترل خواهند کرد و قبضی با شیوه محاسبه آسان را دریافت خواهند داشت.
این در حالی است که رقمهای مذکور با احتساب یارانه هایی است که دولت به مشترکان ارایه می دهد. در غیر این صورت، این مشترک اگر می خواست بهای واقعی برق را بپردازد، به طور قطع باید رقم 625 هزار و 357 ریال را به جای رقم 173 هزار و 606 ریال می پرداخت. بنابراین دولت برای وی، 451 هزار و 751 ریال یارانه پرداخت کرده است.

نظرات() 
click here
شنبه 17 آذر 1397 08:12 ق.ظ
If you are going for most excellent contents like I do, simply visit this web page daily because it offers
featture contents, thanks
debt consolidation loans
شنبه 17 آذر 1397 07:10 ق.ظ
Have youu ever thought about publishing an e-book or gguest authoring on other
sites? I hhave a blog centered on the same topics you discuss and would really like to
have you share some stories/information. I knjow my subscribers would enjoy yopur work.
If youu are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.
Olej Konopny CBD
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:46 ب.ظ
Great article, totally what I needed.
porn child
یکشنبه 11 آذر 1397 02:27 ق.ظ
I love what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting!

Keep up the great works guys I've included you gguys to my own blogroll.
ganhar massa muscular rapido
یکشنبه 11 آذر 1397 01:39 ق.ظ
I think that everything composed made a great deal of sense.
However, consider this, suppose you added a little information? I mean, I don't want to tell you how to run your website, however
suppose you added a title to possibly grab people's attention?
I mean sargarme - از فرآیند صدور قبض برق خود خبر
دارید؟ is kinda vanilla. You could peek at Yahoo's front page and watch how they write news titles to get viewers
to open the links. You might try adding a video or a
pic or two to get readers excited about what you've
written. Just my opinion, it might make your blog a
little livelier.
child escorts
یکشنبه 11 آذر 1397 01:26 ق.ظ
For newest informnation you hve tto go to see the web and on world-wide-web
I found this web pae as a finest web site for newest updates.
https://123movies.la/
شنبه 10 آذر 1397 02:03 ب.ظ
Pretty! This has been an extremely wonderful post.
Thanks for providing this information.
best adult cams
جمعه 9 آذر 1397 09:23 ق.ظ
Good information. Lucky me I recently found
your website by accident (stumbleupon). I've book marked it for later!
GSA Auto Approve List
سه شنبه 6 آذر 1397 06:05 ق.ظ
Did you know that my lists can be used with GSA?
They can. I’m always working hard to improve the quality of my lists.
Check them out and see if you can put them to good use.
Thanks for visiting my site and have a great day.
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 07:48 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
opinioni cialis generico tadalafil 10 mg cialis farmacias guadalajara buy cialis online legal buy generic cialis legalidad de comprar cialis cialis purchasing cialis 5 mg scheda tecnica generico cialis mexico tadalafil 20 mg
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 07:05 ق.ظ

Thanks! I appreciate this!
bulk cialis prix cialis once a da cialis vs viagra cialis 20 mg effectiveness cialis daily overnight cialis tadalafil buy cheap cialis in uk cialis super kamagra get cheap cialis cialis arginine interactio
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:43 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
generic cialis at the pharmacy cialis 30 day sample cheap cialis 5 mg cialis coupon printable 40 mg cialis what if i take cialis dose 30mg import cialis cialis online cialis professional yohimbe prix cialis once a da
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 05:14 ب.ظ
من بلافاصله وبلاگ می نویسم و ​​واقعا از اطلاعات شما تشکر می کنم. این مقاله واقعا علاقه من را به خود جلب کرده است.
من قصد دارم به سایت خود نشانه بگذارم و برای جزئیات جدید درباره یکبار در هفته بررسی کنم.
من هم برای خوراک شما اشتراک گذاشتم
jungle heat cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 05:57 ب.ظ
با درود! توصیه های بسیار مفید در این خصوص
پست! این تغییرات کوچکی است که مهمترین آنها را تشکیل می دهد
تغییرات تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
kung fu pets hack
شنبه 5 اسفند 1396 04:20 ق.ظ
سلام! من فقط می خواستم بپرسم آیا تا به حال مشکل دارید؟
با هکرها؟ آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و به دلیل عدم پشتیبانی از داده ها، چند ماه کار سختی را از دست دادم.
آیا شما هر گونه راه حل برای محافظت در برابر هکرها دارید؟
livejasmin credit hack tool
جمعه 4 اسفند 1396 06:38 ق.ظ
از ارسال شخصیت های شگفت انگیز خود متشکرم! من واقعا لذت بردم از خواندن آن، شما ممکن است یک نویسنده بزرگ است. من خواهد شد
اطمینان حاصل کنید که من وبلاگ خود را نشانه گذاری کرده و قطعا بعدا در زندگی خواهم بود.
من می خواهم خود را تشویق کنم تا بزرگ شما را ادامه دهم
نوشتن، یک صبح بخیر!
dispensary
دوشنبه 30 بهمن 1396 08:04 ق.ظ
برادر من توصیه کرد که من این وبسایت را دوست دارم.
او یک بار کاملا درست بود. این انتشار واقعا من را ساخت
روز شما چند وقت نمی توانید باور کنید
برای این اطلاعات صرف کرده بود! با تشکر!
asphalt 8 airborne hack
یکشنبه 15 بهمن 1396 05:27 ب.ظ
سلام عزیزم، آیا در واقع از این وب سایت بازدید می کنید؟
به طور منظم، اگر پس از آن شما بدون شک دریافت خواهید کرد
دانش دقیق
imvu credit hack
دوشنبه 13 آذر 1396 09:12 ب.ظ
من اطلاعات ارزشمندی را که در مقالات خود ارائه می دهید دوست دارم.
من وبلاگ شما را نشانه گذاری میکنم و مجددا در اینجا چک میکنم
من کاملا مطمئنم که بسیاری از چیزهای جدید را در اینجا یاد می گیرم! موفق باشید برای بعدی!
cam4 token generator
دوشنبه 6 آذر 1396 09:59 ب.ظ
اینها ایده های واقعا قابل توجه در مورد وبلاگ نویسی هستند.
در اینجا برخی از عوامل خوب را لمس کرده اید. هر چی رو به عقب برگردونی
supplemental medicare plans
جمعه 3 آذر 1396 05:39 ب.ظ
سلام ممنون با اجازه دادن به من می دانید که میزبان وب شما با آن کار می کنید؟
من وبلاگ خود را در 3 مرورگر مختلف و من بارگذاری کرده ام
باید بگویم این وبلاگ بارها بسیار سریعتر و سپس بیشتر.

آیا شما می توانید ارائه دهنده میزبانی وب خوب را در
یک قیمت صادقانه ممنونم و بابتش سپاسگذارم!
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 08:30 ب.ظ
من واقعا دوست دارم وب سایت شما.. رنگ های بزرگ و تم.
آیا شما خودتان این وب سایت را ایجاد کردید؟ لطفا پاسخ به عنوان
من تلاش می کنم وبلاگ خودم را ایجاد کنم و می خواهم بدانم کجا از این موضوع گرفته شده یا موضوع آن نامگذاری شده است.
با تشکر!
std testing cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 02:41 ق.ظ
به عنوان مورد علاقه ذخیره شده، من واقعا دوست دارم وب سایت شما!
std test
شنبه 13 آبان 1396 06:22 ب.ظ
پست نوشتن نیز یک سرگرم کننده است، اگر با آن آشنا شوید پس اگر بتوانید آن را بنویسید، می توانید آن را بنویسید
دشوار است برای نوشتن
best medicare supplement plans
جمعه 12 آبان 1396 08:50 ب.ظ
با تشکر برای به اشتراک گذاشتن افکار خود. من واقعا از تلاش های شما قدردانی می کنم
من منتظر بار بعدی پست شما هستم.
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:13 ب.ظ
من واقعا موضوع / طراحی وب سایت شما را دوست دارم.

آیا تا به حال هر سازگاری با مرورگر اینترنت را اجرا کرده اید؟
مشکلات یک زن و شوهر از مخاطبان وبلاگ من شکایت کرده اند
سایت من در اکسپلورر به درستی کار نمی کند اما در Chrome به نظر می رسد.
آیا برای پیشگیری از این مشکل توصیه هایی دارید؟
clash royale gems hack
دوشنبه 8 آبان 1396 07:33 ب.ظ
سلام، من در زمان جستجوی سایت خود را با استفاده از گوگل پیدا کردم
یک موضوع قابل مقایسه است، وب سایت شما ظاهر شد، به نظر می رسد
عالی. من آن را در بوک مارک های گوگل من نشان دادم.
سلام، فقط به وبلاگ شما از طریق Google هشدار داد
و واقع شده است که واقعا آموزنده است. من برای برسیل مراقبم.
من قدردانی میکنم باید این را در آینده ادامه دهید
بسیاری از افراد دیگر می توانند از نوشتن شما بهره مند شوند.
به سلامتی!
are psychics real
دوشنبه 8 آبان 1396 05:51 ق.ظ
من فکر می کنم مدیر این صفحه وب واقعا برای حمایت از وب سایت خود سخت تلاش می کند، زیرا هرکدام از این اطلاعات بر اساس اطلاعات با کیفیت است.
std clinics near me
دوشنبه 8 آبان 1396 05:04 ق.ظ
شما چندین امتیاز خوب در آنجا ایجاد کرده اید. برای اطلاعات بیشتر درباره اینترنت به اینترنت مراجعه کردم
این موضوع و بیشتر افراد را پیدا می کند با نظرات شما در این وب سایت همراه خواهد بود.
real psychics
شنبه 15 مهر 1396 09:26 ب.ظ
وبلاگ فوق العاده ای که در اینجا وجود دارد اما من در مورد شما ملاحظه کردم
می دانستم از هر تخته بحث که پوشش موضوعات مشابه در اینجا مورد بحث؟
من واقعا دوست دارم که بخشی از جامعه باشم که در آن می توانم پاسخ هایی را از دیگر افراد متخصص دریافت کنم
که همان علاقه را به اشتراک می گذارند. اگر شما هر گونه پیشنهاد،
لطفا اجازه دهید من را بشناسم به تو برکت دهد!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :