تبلیغات
sargarme - از فرآیند صدور قبض برق خود خبر دارید؟

sargarme

مهر: شاید شما هم از آن دسته مشترکان وزارت نیرو باشید که وقتی به قبض برق منزلتان نگاه می‌کنید،‌ به سادگی نمی‌توانید سردرآورید که براساس چه عملیاتی، باید رقم درج شده در قبض را به خزانه واریز کنید.
اما تا به حال از خود پرسیده اید که صادرکنندگان این قبوض که نقش آفرینان اصلی فرآیند محاسبه قیمت برق هر مشترک هستند، براساس چه مکانیزمی قیمت برق منزل شما را محاسبه می‌کنند؟ چرتکه آن‌ها برای محاسبه این قیمت چیست؟ و یک قبض برای اینکه به درب منزل شما برسد، چه فرآیندی را باید طی کند؟
این روزها که لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس در حال بررسی و تصویب نهایی است، چگونگی محاسبه مبلغ قبض آب و برق، به یکی از دغدغه های اساسی مشتریان خدمات وزارت نیرو تبدیل شده است.
در این میان به جرات می توان گفت که "جدول تعرفه های برق، از جدول مندلیف هم سخت تر است"، مصداق همان جمله معروف پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت نهم که در خلال گلایه های خود از واقعی نبودن قیمت برق در کشور، بارها این گلایه را به گوش مسئولان و مردم رسانده است.
واقعیت این است که نحوه محاسبه قبض برق هر مشترک با مشترک دیگر یکی نیست، اگرچه ممکن است هر دو مصارف یکسانی داشته باشند، اما نوع کنتور محاسبه کننده میزان مصرف، منطقه ای که مشترک در آن زندگی می کند، میزان و چگونگی مصرف و آب و هوای منطقه، ممکن است فاصله معناداری میان رقم درج شده به عنوان "سهم پرداختی توسط مشترک" ایجاد کند.
به هرحال، از روزی که فروش برق در کشور آغاز شده است، صدور قبض برای مشترکان نیز به مرور و با شیوه های مختلف، رشد و تکامل یافت تا به شکل امروزی که متشکل از فاکتورهای متعدد چاپ شده بر روی آن است، برسد.
مکانیزم صدور قبض فرآیند ساده ای نیست. در این فرآیند، دو ورودی و یک خروجی وجود دارد. ورودی اول آن، تعرفه های برق است که توسط دولت و طبق فرمولهای خاص توانیر، تعیین می شود و ورودی بعدی، قرائت کنتور است.
این فرمولها که مصوبه قانونی دارد، پیچیدگی های خاصی دارد. به همین دلیل است که پیچیدگی تعرفه ها، مهمترین چالش پیش روی صنعت برق به شمار می رود؛ چراکه وزارت نیرو می باید برای رعایت این مصوبات ، جدول پیچیده ای را برای تعرفه های برق تدوین کند.
اما وجود این پیچیدگی ها دلیل بر بروز خطا در فرآیند صدور قبض ها و محاسبه اشتباه قیمت تمام شده برق برای مشترکان نیست. هر قبض قبل از صدور، چندین بار چک می شود و پس از حصول اطمینان از صحت اطلاعات مربوط به آن، اطلاعات در فایل های محاسباتی کامپیوترهای مخصوص قرار می گیرد و خطاگیری می شود. هر چند که احتمال بروزخطا در قرائت کنترها به علت خطای انسانی به صورت محدود وجود دارد ولیکن احتمال بروز خطا در پردازش اطلاعات به شدت پایین ودر حد صفر است.
خبرنگار مهر برای پرسش به سئوالات احتمالی که در این میان وجود دارد،‌ به سراغ یکی از شرکت‌هایی رفته است که کار صدور قبوض برق برای 5/3 میلیون مشترک تهرانی را به عهده دارد.
این شرکت بیش از 40 سال است که تاسیس شده و از اولین روزی که فرآیند قبض گیری در کشور انجام شده است، مشغول به فعالیت بوده است. در آن زمان تهران تنها 300 هزار مشترک برق داشت و اکنون این میزان، به 3 میلیون و 500 هزار مشترک رسیده است. در این میان برای مشترکان کل استان تهران و قم، روزانه بالغ بر 150 هزار قبض صادر می شود.
نکته قابل توجه این است که به دلیل پایین بودن قیمت تمام شده در ایران، هزینه صدور یک قبض برای یک مشترک کم مصرف، ممکن است بسیار بسیار بالاتر از رقمی باشد که آن مشترک باید به عنوان قیمت برق یارانه ای خود،‌ به دولت بپردازد. اینجاست که ضرورت واقعی شدن قیمتهای برق، بیش از پیش، ‌نمایان می شود.
در این میان وزارت نیرو برای صدور هر قبض برق، به طور متوسط 100 تومان به شرکتهای پیمانکار می‌پردازد که این رقم، بدون احتساب هزینه نیروی انسانی و قرائت کنتور است.
اما نکته حایز اهمیت این است که محاسبه یک قبض، جزئیات بسیاری دارد. حتی کبیسه بودن یک سال نیز می تواند بر روی نحوه محاسبه مصرف یک مشترک و صدور قبض برای آن، تاثیرگذار باشد.
این پیچیدگی از آن جهت وجود دارد که دولت برای ملاحظه حال مردم، تعرفه های مختلفی را در نظر گرفته است که بسته به نوع مناطق محروم و غیرمحروم، برخوردار و غیربرخوردار، با آب و هوای گرم و سرد و در فصول مختلف سال،متفاوت است.
به دلیل همین پیچیدگی ها همواره ابهاماتی در ذهن مردم نسبت به قیمت درج شده در قبض خود وجود دارد و چون یک مشترک نمی تواند به شیوه محاسبه به راحتی تسلط یابد، دچار شک و تردید می شود.
در ادامه "مهر" به تشریح نحوه محاسبه قیمت برق قبض یکی از مشترکان تهرانی پرداخته و جداول مربوط به شیوه محاسبه این رقم را نیز منتشر می کند. هر یک از مشترکان با پیاده سازی این روش به صورت تقریبی می توانند به قیمت درج شده در قبض خود دسترسی یابند.
گام اول در شیوه محاسبه یک قبض،‌ توجه به نوع کنتور آن مشترک است که ممکن است ساده یا چند تعرفه ای (اوج بار، میان باری، کم باری) باشد. پی بردن به این نکته از آیتم های درج شده در ستون دوم قبض برق میسر است.
نگاهی به قبض فوق نشانگر این است این قبض برای یک کنتور یک تعرفه ای صادر شده است. (تنها آیتم اوج بار) برای آن درنظر گرفته شده است.
البته یکی از منفعتهای نصب کنتورهای چندتعرفه برای مشترکان این است که قیمت برق آنها در سه مقطع زمانی روزانه، به صورت جداگانه محاسبه می شود و اگر مشترکی، مصارف خود را به ساعات غیراوج مصرف منتقل کند، به طور قطع باید مبلغ کمتری را نیز بپردازد.
براساس قبض این مشترک، کل مصرف این دوره 809 مگاوات است که به دلیل صدور قبض در تاریخ 19/7/88،‌ مصرف در دو دوره تابستان و پاییز صورت گرفته است، بنابراین باید مصارف هر دوره را به صورت جداگانه و با استناد به جدول خاص خود، محاسبه کرد.
بر اساس زمان قرائت کنتور این مشترک که در گوشه پایین سمت راست قبض درج شده است، 41 روز از دوره 60 روزه مصرف این مشترک در تابستان و 18 روز آن در پاییز بوده است. بنابراین تعرفه ها متفاوت است.
نحوه محاسبه مصرف تابستان= کل مصرف دوره * روزهای مصرف در تابستان، تقسیم بر کل روزهای دوره صدور قبض
میزان مصرف دوره تابستان این مشترک: kw562 = 59/41*809
نحوه محاسبه مصرف پاییز= کل مصرف دوره منهای مصرف تابستان
نحوه محاسبه مصرف پاییز این مشترک= Kw 247= 562- 809
برای تعیین پله مصرف یک مشترک در محاسبات قیمت برق باید ابتدا میزان متوسط مصرف برق یک مشترک را محاسبه کرد.
متوسط مصرف= مصرف یک مشترک * 30 تقسیم بر کل روزها
متوسط مصرف این مشترک: 411 = 59/ 30*809 ( * علامت ضرب و / علامت تقسیم است)
براساس جدول زیر که مربوط به مصارف غیرتابستان است، مشاهده می شود که مصرف این مشترک در تابستان، در پله (500-401) قرار می گیرد که عدد مربوط به آن در ستون میان باری،( 5/81644- ) است. این عدد را باید به 411 که متوسط مصرف این مشترک (C) است، تقسیم کرد.
مبلغ میان باری این مشترک در پاییز: 35035= 64/198 * 46/176
در مرحله بعد، برای به دست آوردن تعرفه برق این مشترک در ایام پاییز باید، عدد 64/198 را از عدد ستون آخر در آیتم میان باری پله مصرف این مشترک، کم کرد تا بتوان میزان دقیق نرخ برق را برای این مشترک در ایام پاییز به دست آورد.
مبلغ میان باری این مشترک در پاییز: 35035= 64/198 * 46/176

به گزارش مهر، براساس جدول زیر که مربوط به مصارف تابستان است، مشاهده می شود که مصرف این مشترک در 41 روز تابستان، در پله ( 450-376) قرار می گیرد. بنابراین بر اساس این جدول، عددی که در پله مذکور برای این مشترک در نظر گرفته می شود، ( 53/81644- )است. این عدد را طبق فرمول جدول،‌ باید بر 411 که متوسط مصرف یا همان C نشان داده شده در جدول است، تقسیم کرد.

در مرحله بعد، برای به دست آوردن تعرفه برق این مشترک در ایام تابستان باید، عدد 64/198 را از عدد ستون آخر در آیتم میان باری پله مصرف این مشترک، کم کرد تا بتوان میزان دقیق نرخ برق را برای این مشترک در ایام تابستان به دست آورد.

تعرفه برق این مشترک به ازای هر کیلووات ساعت:
1- 64/198 = 411/( 53/81644) ( علامت / نشانگر تقسیم است)
2- 46/176= 64/198 – 375

مشاهده رقم مذکور نشانگر این است که یک مشترک به جای پرداخت 773 ریال که بهای واقعی هر کیلووات ساعت برق است، تنها در حدود 176 ریال به دولت می پردازد.
بر این اساس، برای یافتن مبلغ میان بار تابستان برای مشترک مذکور باید میزان مصرف را در 45/176 که تعرفه برق این مشترک به ازای هر کیلووات ساعت است، ضرب کرد تا مبلغ پرداختی توسط این مشترک در تابستان به دست آید.
مبلغ پرداختی این مشترک در تابستان( به ریال): 99170= 562 * 46/176 (* علامت ضرب است)
حال برای به دست آوردن مبلغ کل پرداختی توسط این مشترک در این دوره از قرائت کنتور،‌ باید هر دو مبلغ به دست آمده در تابستان و غیرتابستان را با هم جمع کرد:
مبلغ میان باری کل دوره(تابستان و غیرتابستان): 134223= 99170+ 35035

البته این اعداد به دلیل اینکه براساس گردشده اعداد مندرج در جداول فوق محاسبه شده است، ممکن است درصدی خطا داشته باشد.
به عنوان مثال رقم مندرج در قبض این مشترک به عنوان مبلغ میان باری، 142888 است که در محاسبات خبرنگار مهر به صورت تقریبی، 134223 به دست آمده است. اما محاسبات دقیق ماشین حساب های تعرفه، این خطا را نخواهد داشت.
در همین حال، نکته ای که در قبض این مشترک به چشم می خورد، 280 کیلووات ساعتی است که مازاد بر الگو، مصرف شده است.
طبق مصوبه هیئت وزیران، مصارف بالاتر از الگو براساس جداول تعیین شده، مشمول جرایم می شود. این مشترک نیز از این مصوبه در امان نمانده است.
میزان عوارض= مبلغ میان بار کل دوره ضرب در 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده
میزان عوارض این مشترک: 69/4026= 3% * 134223
حال برای محاسبه جریمه عدم رعایت الگوی مصرف باید به پله جرایم، مراجعه کرد. این محاسبه فرمولی خاص دارد که شامل عدد جریمه مندرج در پله مربوط به مشترک تقسیم بر (متوسط مصرف ماهانه به توان دو) است.
جریمه عدم رعایت الگوی مصرف این مشترک براساس جدول مربوطه: 25/65= 2^(411)/ 11022011
مبلغ جریمه تابستان= جریمه تابستان* مصرف تابستان
مبلغ جریمه غیرتابستان= جریمه غیرتابستان* مصرف غیرتابستان
جریمه عدم رعایت الگوی مصرف= مبلغ جریمه تابستان+ مبلغ جریمه غیرتابستان

روش مذکور، تنها یکی از ده ها شیوه محاسبه نرخ برق مشترکان در مناطق مختلف کشور است که مشاهده می شود، پیچیدگی های خاصی دارد. بنابراین اگر نرخ برق واقعی شود، به طور قطع این پیچیدگی ها نیز وجود نخواهد داشت و مشترکان مصارف خود را کنترل خواهند کرد و قبضی با شیوه محاسبه آسان را دریافت خواهند داشت.
این در حالی است که رقمهای مذکور با احتساب یارانه هایی است که دولت به مشترکان ارایه می دهد. در غیر این صورت، این مشترک اگر می خواست بهای واقعی برق را بپردازد، به طور قطع باید رقم 625 هزار و 357 ریال را به جای رقم 173 هزار و 606 ریال می پرداخت. بنابراین دولت برای وی، 451 هزار و 751 ریال یارانه پرداخت کرده است.

نظرات() 
נערות ליווי במרכז
دوشنبه 28 مرداد 1398 01:45 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino. He is handsome.

Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. They're well built, with incredible arms and also a chest
that stands apart during this sweater. We're standing right in front of each other talking about how we live, what we want for future years, what we're interested in on another person. He
starts telling me that they have been rejected lots of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe
that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for a reason right.
But identify, would you reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you right now?' he explained as I am more detailed him and kiss him.

‘The very next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I like how you think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my rearfoot as part of his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you prefer ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone who knows what you want. Someone who won't say yes just because I said yes. Someone who's not scared when you attempt something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when trying something mroe challenging, especially in relation to making interesting things in the sack ', I intimate ‘And I love women that are direct, who cut in the chase, like you only did. To become
honest, that is a huge turn on.
przewóz osób do belgii
پنجشنبه 17 مرداد 1398 09:41 ق.ظ
Highly descriptive post, I loved that a lot.
Will there be a part 2?
tabletki powiększające penisa
چهارشنبه 16 مرداد 1398 10:18 ب.ظ
My brother recommended I might like this website.

He was entirely right. This post truly made my day.
You cann't imagine just how much time I had spent for this info!
Thanks!
лампиони
پنجشنبه 10 مرداد 1398 10:33 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled ulon your blog and wanted
to mention that I have really loved surfing around your weblog
posts. After aall I'll be subscribing to your rss feed andd I'm hoping you wrife again very soon!
Sexy2Call
پنجشنبه 10 مرداد 1398 07:45 ق.ظ
Sexy2call Quick search to get the most up-to-date results Get a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Looking for escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region
וילות להשכרה בצפון
چهارشنبه 9 مرداد 1398 08:01 ق.ظ
thanks a great deal this fabulous website is usually formal along
with informal
almentar o penes
سه شنبه 8 مرداد 1398 10:13 ب.ظ
Hello everyone, it's my first pay a visit at this web page,
and article is really fruitful in support of me,
keep up posting such articles.
aumento peniano natural
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:19 ب.ظ
I think that everything typed made a great deal of sense.
However, what about this? suppose you added a little information? I mean, I don't want to tell you how
to run your website, however what if you added something to
possibly grab folk's attention? I mean sargarme - از فرآیند صدور قبض برق خود خبر دارید؟ is kinda plain. You should look at
Yahoo's home page and watch how they create post titles to grab people to click.
You might add a related video or a pic or two
to get people interested about everything've got to say.
Just my opinion, it might bring your website a little bit more interesting.
Viagra pills
شنبه 5 مرداد 1398 01:45 ق.ظ
Definitely believe tbat which yyou stated. Your favorite justifiication seemed too be on thhe webb
the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don't know about.
You managed to hit the nail upon the top and defined out the
whole thing without having side-effects , pople can take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks
לופטים
پنجشنبه 3 مرداد 1398 11:14 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region,
find in a few minutes a villa rented by city, a variety of rooms lofts and villas.
Be impressed by photographs and knowledge that the
site has to supply you. The website is a center for every person the ads
in the field, bachelorette party? Enjoy a friend who leaves Israel?
It doesn't matter what the reason it's important to rent a villa for
a potential event or simply a group recreation ideal for any age.
The website is also center of rooms by way of the hour, which
is definitely another subject, for lovers who are looking for an expensive room equipped for discreet entertainment with a spouse or lover.
No matter what you are looking at, the 0LOFT website is really a seek
out you to identify rentals for loft villas and rooms throughout
Israel, North South and Gush Dan.
נערת ליווי ברמת גן
چهارشنبه 2 مرداد 1398 05:26 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face,
hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He could
be nice, with incredible arms plus a chest that shines with this sweater.
We're standing right in front of one another
discussing our way of life, what we want into the future,
what we're searching for on another person. He starts telling me that
bigger been rejected lots of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I would not know. Everything happens for an excuse right.
But analyze, utilize reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you currently?' he stated as I am much better him and kiss him.

‘When don't ask, just do it.' I reply.

‘I prefer how you will think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my heel bone as part of his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do that suits you in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone who knows what we want. Someone who won't say yes even if I said yes. Someone who's not scared when trying something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when attemping interesting things, especially in terms of making interesting things in the bedroom ', I intimate ‘And Everyone loves women who are direct, who cut in the chase, like you only did. Being
honest, that is a huge turn on.
صیانة غسالات شارب
شنبه 29 تیر 1398 11:58 ق.ظ
After I initially left a comment I seem to have
clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever
a comment is added I recieve 4 emails with the same comment.
Is there a means you can remove me from that service?
Thanks!
صیانة غسالات بوش فى مصر
جمعه 28 تیر 1398 10:36 ق.ظ
Hello to all, the contents present at this web page are actually amazing for
people experience, well, keep up the nice work fellows.
najlepsze konta osobiste
یکشنبه 23 تیر 1398 12:04 ب.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between user
friendliness and visual appearance. I must say you've done a excellent job with this.
In addition, the blog loads very fast for me on Chrome. Superb Blog!
najlepsze konta osobiste
یکشنبه 23 تیر 1398 11:16 ق.ظ
Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this
site, and your views are nice in support of new people.
konto firmowe
شنبه 22 تیر 1398 03:21 ب.ظ
Thank you for another excellent article. The place else may anyone get that kind of information in such an ideal manner of writing?
I've a presentation next week, and I am at the look for such information.
חדרים לפי שעה בראשון
شنبه 22 تیر 1398 08:08 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search
by region, find during first minutes a villa to rent by
city, many different
וילות באילת
جمعه 21 تیر 1398 10:15 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by
region, find during first minutes a villa
for rent by city, a range of rooms lofts and villas. Be impressed by the photographs and knowledge that the site has to make available you.

The website is a center for everybody the ads in the field, bachelorette party?
Spend playtime with a buddy who leaves Israel?
It doesn't matter what the main reason you must rent a villa for a forthcoming event or perhaps a bunch recreation ideal for any age.
The website is also the center of rooms with the hour,
which has already been another subject, for lovers who are looking for an expensive room
equipped for discreet entertainment by using a spouse or lover.
No matter what you are searching for, the 0LOFT website
creates a search for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel,
North South and Gush Dan.
صیانة شاشة سامسونج
چهارشنبه 19 تیر 1398 12:36 ق.ظ
خدمات سامسونج نعتبر خبراء سامسونج
الاوائل فى مصر و احسن خدمات تبحث عنها عندما
یصادفك مشكلة فى مكانس سامسونج .حیث اننا نقدمالخدمةبالكامل فى منزل العمیل ولا یتم سحب الثلاجات
نهائیا من منزلك هذا بجانباننالدینا
طاقم عمل من مهندسینمدربین على
الصیانةالفورى لجمیع اعطال اجهزة سامسونج الغسالات و تغییر جمیع قطع الغیار العاطلةبأخرى ذات جودة عالیةهذا ب الاضافة تمیزهم بالمهارة العالیة و التى تتیح لهم الصیانةفورا منزل العمیل و الخبرة التى تمتد الى مدةطویلة لا تقل عن 25عام متواصلة فى اصلاح غسالات سامسونج

اذا كنت فى احتیاج لعمل صیانة ثلاجات
سامسونج فى المنزل و كل ما علیك هو الاتصال
بنا على رقم صیانة میكروویف سامسونج فى مصر نحن فى انتظارك اینما كنت نحن نخدم جمیع المحافظات لنسعى أن نكون الاحسن فى مجال عملنا و الاسرع فى التعامل معك و
نوفر لك الصیانة فى جمیع مودیلات شاشات سامسونج
צימרים
سه شنبه 18 تیر 1398 11:55 ب.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in minutes a
villa to book by city, a range of rooms lofts and villas.

Be thankful for the images and information that they have to
present you. The site is a center for everyone the ads within the field, bachelorette party?
Enjoy a pal who leaves Israel? Regardless of the reason you must
rent a villa for an upcoming event or maybe a team recreation well suited for any age.
The website is also the midst of rooms through the hour,
which is another subject, for lovers who are looking for a luxurious
room equipped for discreet entertainment that has a spouse or
lover. Regardless of what you are searching for, the 0LOFT website is really a search for you to identify rentals for loft
villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
click here
سه شنبه 18 تیر 1398 08:35 ق.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to assist with
SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted
keywords but I'm not seeing very good success. If you know of
any please share. Many thanks!
נערת ליווי
شنبه 15 تیر 1398 08:54 ب.ظ
"We have to build completely to another crescendo, cheri," he said.
"Therefore we can have an ending which will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled up with lust, plus the
soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I was feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the head of his cock push agonizingly at
the doorway of my pussy, and I desired him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back
nearly my clit.

I used to be aching to acquire him inside, and I could
truthfully tell that his must push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to check mine, and I knew the impression of my wet pussy lips around the head of his cock was getting an excessive amount of for both of us."Allow the finale begin," he stated, and
the man slid the tip of his cock inside me.

Both of us gasped as he held his cock there for any moment.
I contracted my pussy to tug him further inside,
and the man threw his head back with the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and each and every
time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful since it filled me,
but I desired all this inside me. I rolled aside and rested
my leg against his shoulder, and the man plunged his cock entirely
in.
sexy2call
چهارشنبه 12 تیر 1398 02:42 ب.ظ
The ads are susceptible to each of the binding laws of the State of Israel.
שירותי ליווי חיפה
یکشنبه 9 تیر 1398 05:09 ب.ظ
Sexy2call Quick search and get the newest results Choose a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. In search of escort girls?
Discrete apartments? Create a quick search by region, the most important portal in Israel for discreet apartments and
escort girls, a variety of youth ads that provides you with service and guidance
you did not know, do a search by city and discover the dream girl for indulgence,
business meeting? Ads don't include and or provide and or encourage and or
imply the provision of sexual services. The ads are subject to every one of the binding
laws with the State of Israel.
مركزصیانة میكروویف جاك
یکشنبه 9 تیر 1398 03:57 ب.ظ
I'll right away grasp your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink
or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognise so
that I could subscribe. Thanks.
مركز صیانة غسالات سامسونج طنطا
شنبه 8 تیر 1398 12:54 ب.ظ
Thanks for finally talking about >sargarme - از فرآیند صدور قبض برق خود خبر
دارید؟ <Liked it!
sexy2call
چهارشنبه 5 تیر 1398 06:13 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's which has a cappuccino.
He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face,
hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. They are quality, with incredible arms plus a chest that shines with this sweater.
We're standing right in front of each other talking about our way of life, what we would like in the future,
what we're interested in on another person. He starts telling
me that he has been rejected lots of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I do not know. Everything happens for grounds right.
But figure out, can you reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you today?' he was quoted saying as I receive more detailed him and kiss him.

‘The next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I love the way you think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my rearfoot as part of his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you prefer in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone to know the things they want. A person who won't say yes simply because I said yes. Someone who's unafraid when you try something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something mroe challenging, especially in relation to making new stuff in bed ', I intimate ‘And I enjoy females who are direct, who cut in the chase, like you may did. To become
honest, it really is a huge turn on.
נערות ליווי בתל אביב
شنبه 1 تیر 1398 09:24 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses that
suited his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He could be well-built, with incredible
arms and also a chest that stands out within this sweater.
We're standing in-front of each other talking about our everyday life, what
we really wish for in the future, what we're searching for
on another person. He starts telling me that bigger been rejected a great
deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for good reason right.
But let me know, can you reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you right now?' he stated as I am better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I prefer the way you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my high heel within his leg, massaging it slowly. ‘What do you prefer in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone discussion the things they want. Someone who won't say yes just because I said yes. Someone who's not afraid when you attempt interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new things, especially in regards to making something totally new in bed ', I intimate ‘And I enjoy women who are direct, who cut throughout the chase, like you may did. To become
honest, this is a huge turn on.'
נערות ליווי
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:44 ب.ظ
"We must build to a different crescendo, cheri," he said.
"And then we will have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, and also the
soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I became feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide
between my sensitive lips. I felt the head of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and Needed him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness back nearly my
clit.

I had been aching to own him inside, and I can tell that his really need to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to fit mine, and I knew the opinion of my
wet pussy lips on the head of his cock was getting too much for of
us.

"Let the finale begin," he stated, and that he slid
the tip of his cock inside me.

The two of us gasped because he held his cock there
to get a moment. I contracted my pussy to him further inside, and he threw his return on the
sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside
me, every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful as it filled me, but I want to it inside me.
I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and he plunged his cock up in.
חדרים להשכרה לפי שעה בהרצליה
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:15 ق.ظ
thanks a lot a good deal this amazing site can be formal as well as relaxed
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :